Vammaisuuden moninaisuus – Avusteinen seksi -seksuaaliohjaus

Vammaisuuden moninaisuus – Avusteinen seksi -seksuaaliohjaus

Avusteinen seksi -seksuaaliohjauskoulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet ja ikääntyminen. Koulutuksessa avataan lisäksi ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin.

Kohderyhmä Kaikki vammaistyötä tekevät, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja -terapeutit.

Sisältö Kaksipäiväinen koulutus on seksologian ja hoitolan ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen työyhteisössä ja asiakastyössä sekä eritavoin vammaisten asiakkaiden seksuaalisuuden kohtaamiseen ohjaus- ja avustamistilanteissa.

Tavoite Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät mitä on seksuaaliohjaus ja ymmärtävät mitä vammaisen henkilön seksissä avustaminen tarkoittaa sekä saavat työkaluja turvalliseen seksissä avustamiseen.

Kouluttajat Seksuaaliterapeutti NACS, seksuaalikasvattaja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk) Tanja Roth SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalvelut, Kynnys ry Seksuaaliterapeutti NACS, psykoterapeutti, opettaja, KM Hilkka Putkisaari, Artera Oy

Aika To-pe 18.-19.10.2018 klo 9.00–16.00

Paikka Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti.

Hinta 295 euroa

Sitovat ilmoittautumiset 3.10.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutuksen toteutuminen varmistuu ja kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta info@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätiedot Tiina Laurikainen, suunnittelija Päijät-Hämeen kesäyliopisto tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi p. 050 3754977


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn