Eri toimijat yhdessä edistämässä ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä

”Se, että halutaan yhessä toimia, sillä on suuri merkitys”, sanoi eräs kävijöistämme, iältään 85 vuotta, kun opiskelija haastatteli häntä pro gradu -tutkimustaan varten. Samalla hän tuli kiteyttäneeksi olennaisimman toiminnastamme. Vain yhdessä tekemällä, yhdessä osallistumalla  on toiminnalla mahdollista saavuttaa syvällisempää merkitystä. Yhteisiä kokemuksia syntyy tekemällä. Yhteisistä kokemuksista syntyy muistoja, yhteisöllisyyttä, ystävyyttä – virtaa, välittämistä ja vertaistukea. Sillä kaikella on sijansa ja merkityksensä, kun halutaan edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

”Tämä on terapiakeskus, ei tartte masennuslääkkeitä” (kommentti,  kävijäkysely 2018)

Yhteisestä Ovesta ry pyörittää Ylivieskassa matalankynnyksen kohtaamispaikkaa, Tuokiotupaa, jonne ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ja tupa on avoinna joka päivä, 365 päivänä vuodessa. Tänä keväänä avasimme yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kahdelle sivukylällekin SenioriKahvilan, joissa ikäihmiset kokoontuvat vuoroviikoin torstaisin.  Toimintaamme ottaa osaa vuosittain yhteensä yli 11000 kävijää.

Kaksi ensimmäistä toimintavuotta teimme kaiken vapaaehtoisvoimin – ensimmäisenä haasteena oli löytää tekijä jokaiselle niille 2500 tunnille, minkä tupa on vuodessa avoinna. Yhteiseen rinkiin saimme melko pian noin 25 vapaaehtoista ja tupaemäntävuoroja alkoi mennä kaupaksi! Jokainen tekee vapaaehtoistyötä oman vointinsa, muun elämäntilanteensa ja aikataulunsa mukaan. Työvuoroja ei jaeta tai anneta, vaan jokainen itse ottaa itselleen sopivan hetken. Yhdessä junaillaan sujuvuutta töihin ja sitoutuminen on ainutlaatuista. Vapaaehtoisten keski-ikä on 73 vuotta. He haluavat omalla toiminnallaan vaikuttaa kaikkien ikäihmisten hyvinvointiin ja tietävät toimintansa tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Myös itselleen.

Vuodesta 2016 yhdistyksellä on myös työtekijöitä. Ensin leader-rahoituksella yksi työntekijä vuonna 2016 ja nyt STEA:n rahoittamassa hankkeessa ”Tutuksi Tuokiotuvalla – virtaa, välittämistä ja vertaistukea 2017-2019” on kaksi työntekijää. Vapaaehtoisia tarvitaan edelleen joka viikko, koska tupakin on auki joka päivä. Aukioloajat, kuten toimintakin,  on soviteltu kävijälähtöisesti, ikäihmisten tarpeiden mukaisesti – kohtaamispaikkaa tarvitaan myös viikonloppuisin ja pyhisin.

”Laaja-alaisuus koskettaa koko kaupunkia ja eri toimijoita” (kommentti, ohjausryhmän itsearviointi 2018)

Alusta alkaen olemme toiminnallamme pyrkineet tekemään aktiivista ja konkreettista yhteistyötä eri tahojen kanssa varttuneen väen hyvinvoinnin eteen.  Niin  järjestöt kuin myös julkinen sektori ja yritykset ovat kanssamme monessa mukana – lapset, nuoret ja seniorit yhdessä. Järjestämme esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja hyväntekeväisyyskampanjoita, sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee Tuokiotuvalla joka kuukausi peruspalvelukuntayhtymä Kallion ansiosta, kyläyhdistykset sekä kunnan liikunta- ja kulttuuritoimi tekevät kanssamme konkreettisia tekoja ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Koordinoimme vähemmän, teemme enemmän – toimiva yhteistyö on avainasemassa ja ihmisillä hyvä tahto.

”I have a Dream…”

Samalla haluamme kohtauttaa toimijoita keskenään. Meillä kaikilla tahoillahan on kuitenkin sama päämäärä ja tavoite – edistää kohderyhmän hyvinvointia ja terveyttä, ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.  Yhteistyön tekemistä on hyvä opetella. Se ei välttämättä heti suju. Työn tekemistä saattaa haitata ajanpuute, ymmärryksen puute yhteistyön merkityksestä, kateus, oman edun tavoittelu,  ideologiset periaatteet, perustehtävän katoaminen – syitä on monia. Yritämmekin omalta osaltamme avoimesti  viestiä muille: ”…minkä sinä saat, ei ole meiltä pois…”. Ja päinvastoin.

Joskus yhdessä tekeminen alkaa helpommin, joskus ei sitten millään. Ja kuinka paljon enemmän saisimmekaan vähemmällä aikaan kohderyhmän hyvinvoinnin parantamiseksi, jos yhdistäisimme voimia ja resursseja enemmän. Kaikkihan me jaamme niukkuutta ja siitä ei kovin pitkälle riitä.  Ja mitä ”virtaa, välittämistä ja vertaistukea” me kaikki toimijat yhteistyöstä  itse saisimmekaan.

Minun mielestäni verkostoyhteistyön ja -johtamisen valmennus ei olisi meille kenellekään pahitteeksi, vai miten sinä ajattelisit? Tehdään meistä yhdessä merkittävä vaikuttaja.

Ihmiset on löytäneet toisensa”  (kommentti, ohjausryhmän itsearviointi 2018)

Anne Isokoski

toiminnanjohtaja, KTM

Yhteisestä Ovesta ry

www.facebook.com/tuokiotupa

Yhteinen vanhustenviikon porukkalenkki, jossa mukana Yhteisestä ovesta/ Tuokiotupa ja ikäihmiset, Ylivieskan kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi, MLL, Nuorisovaltuusto/Ylivieska, perhepäivähoitajia hoitolapsineen ja terveyskeskuksen hoivaosaston potilaita hoitajineen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn