Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toiminta- ja viestintäsuunnitelma hyväksytty

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton alainen järjestöneuvottelukunta hyväksyi toiminta- ja viestintäsuunnitelmansa toimikaudelle 2018-2020 kolmannessa kokouksessaan 28.5.2018. Järjestöneuvottelukunta tavoittelee toiminnallaan Järjestöystävällistä maakuntaa (järjestöystävällinen.fi).

Järjestöneuvottelukunta vaikuttaa mm. siihen, että

 • järjestöneuvottelukunta on osa syntyvän Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakennetta
 • järjestöyhteistyö kirjataan maakunnan asiakirjoihin kuten maakuntastrategiaan
 • maakuntaan laaditaan osallisuusohjelma
 • maakuntaan nimitetään järjestöyhdyshenkilö
 • järjestönäkökulmat huomioidaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa
 • maakuntavaltuustoon valitaan järjestöystävällisiä ehdokkaita
 • järjestöjä hyödynnetään kansalaisten äänten esiin tuojina
 • kunnat ja järjestöt tekevät yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 • kunnat toimivat järjestöystävällisesti
 • järjestöjen ja yritysten yhteistyökäytäntöjä nostetaan keskusteluun
 • järjestötoiminnan näkyvyys kasvaa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestöneuvottelukunta mm. kutsuu kokouksiinsa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoita, järjestää tai on mukana järjestämässä tapahtumia, antaa lausuntoja ja suosituksia sekä viestii toiminnastaan ja järjestöjen toiminnasta. Neuvottelukunta tekee tiivistä yhteistyötä mm. maakuntauudistuksen valmistelun ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen kanssa.

Järjestöneuvottelukunnan kokouksessa käytiin läpi osallisuuden ja vaikuttamisen valmistelun tilannetta maakunnassa. Osallisuusvalmistelija Pasi Laukka kertoi, että valmistelussa lähdetään liikkeelle tilannekuvan kartoittamisesta ja lakisääteisten vaikuttamistoimielinten perustamisesta. Myös osallisuus maakuntastrategian valmistelussa on ensivaiheen tehtäviä. Järjestöt pääsevät osallistumaan maakuntastrategian työstämiseen mm. valmiissa verkostoissa ja työpajoissa syksyn 2018 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen projektipäällikkö Helena Liimatainen kertoi selvityshenkilö Tuija Braxin väliraportista, joka ilmestyi toukokuun alussa. Ministeri Saarikon nimittämä selvityshenkilö antoi pitkän listan suosituksia niin valtiolle, maakunnille, kunnille kuin järjestöillekin. Järjestöjen kannalta keskeisimpiä olivat vaateet siitä, että järjestöyhteistyötä varten tulee nimetä vastuuhenkilöt niin maakuntaan kuin kuntiinkin. Lisäksi maakunnan tulee tiedostaa, että päättäessään valinnanvapauslain puitteissa järjestettävistä palveluista maakunta samalla määrittää sitä, mikä järjestötoiminta katsotaan kyseisessä maakunnassa palveluksi ja mikä järjestölähtöiseksi toiminnaksi. Maakunnan ja kuntien tulee julkistaa maksamansa järjestöavustukset ja osata listata järjestölähtöiset toiminnat, joita niiden alueella toteutetaan. Tähän voidaan Pohjois-Pohjanmaalla hyödyntää järjestöjen yhteistä Ihimiset.fi –verkkopalvelua, joka on osa valtakunnallista Toimeksi.fi –palvelua.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta tiedottaa kokousten sisällöistä ja päätöksistä jatkossa Ihimiset.fi –palvelussa. Tässä neuvottelukuntaa tukee Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke. Neuvottelukunnan kokoonpano ja muistiot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn