Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018

Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018

Vastausaikaa 30.5.2018 asti.

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaissopimuksen aihealueet.

Rinnakkaisraporttia varten tarvitsemme vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia vuodesta 2016 lähtien.

Vastatessasi kysymyksiin mieti vastauksiasi oman vammasi ja toimintarajoitteesi kannalta. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Voit siis kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksistasi. Kirjoita tiiviisti, koska vastaustila on teknisistä syistä rajallinen. Kyselyn lopussa on vielä avoin tila, johon voit täydentää tai lisätä omia kokemuksiasi.

Toivomme mahdollisimman monen vammaisen henkilön vastaavan kyselyyn. Vastausaikaa on 30.5.2018 asti. (Kyselyssä vanha deadline 30.4.) Pyydäthän tarvittaessa apua kyselyn täyttämiseen.

Linkki kyselyyn verkossa:

https://fi.surveymonkey.com/r/vammaisten_oikeudet

https://fi.surveymonkey.com/r/rattigheter_for_personer_med_…

Kyselyn voi myös tulostaa ja lähettää täytettynä osoitteeseen Kynnys ry, Yliopistonkatu 9 b, 20100 Turku.

http://www.vammaisfoorumi.fi/tiedosto/Final_15032018.pdf

Antamasi vastaukset ovat tärkeitä ja lisäävät osaltaan rinnakkaisraportin
vaikuttavuutta. Kyselyn on toteuttanut Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.

Kiitämme Sinua avustasi tässä vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustamiseksi
järjestetyn hankkeen toteuttamisessa.

Arvostamme vastauksiasi!
VAMMAISFOORUMI ry:n puolesta


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn