Järjestöystävällinen kunta on onnellinen kunta – Utajärven kunnan neljä teesiä

Utajärvi on tehnyt pitkään järjestöyhteistyötä ja onnistunut siinä hyvin. Mitkä tekijät ovat auttaneet siinä ja mitä se tarkoittaa käytännössä?

1. Meillä on aito halu tehdä yhdessä. Utajärvellä yhteistyö lähtee siitä, että se on kirjattu tärkeimpään kunnan toimintaa ohjaavaan asiakirjaan – kuntastrategiaan, mikä kertoo siitä, että yhteistyöhön on sitouduttu koko kunnan voimalla. Helmikuussa valmistuneessa uudessa strategiassa sitä kuvataan näin:

”Utajärvi luo edellytyksiä onnellisuudelle – pikkusen paremmin kuin muut

Utajärvi on visiomme mukaan vuonna 2030 onnellisuuden edellytyksiä luova kunta, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä töitä ja harrastaa sekä olla osa välittävää kylämäistä yhteisöä. Utajärvellä on laadukkaat palvelut ja hyvä sijainti. Tavoitteenamme on kehittää kunnan toimintaa toimimalla ”pikkuisen paremmin kuin muut”. ”

Strategia on laadittu yhdessä kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Se sisältää yhteisen tahtotilan kunnan visiosta vuoteen 2030 asti sekä näkemyksen toimintakulttuurista, kehittämisen painopisteistä ja valtuustokauden tavoitteista vuoteen 2026 asti. Tulevaisuuden Utajärvi tehdään yhdessä, minkä vuoksi strategian painopisteitä ja tavoitteita työstetään eteenpäin konkreettiseksi toiminnaksi yhdessä kuntayhteisön kanssa.

2. Toimitaan kumppaneina myös käytännössä – toinen toistaan tukien ja arvostaen. Järjestöjen yhteisiä järjestöpalavereja on järjestetty säännöllisesti muistimme mukaan ehkä jo 15 vuoden ajan. Kunnan internet-sivujen Harrastusten kalenterin kautta yhdistykset saavat työtään (sitä tavallista, arkista) näkyväksi (kuten kerhot ja muut säännölliset kokoontumiset). Järjestöjen ajankohtaisista asioista voidaan tiedottaa myös esim. kaupoissa, terveyskeskuksessa ja kirjastossa olevilla kunnan sähköisillä info-tauluilla.

Järjestöjen käyttöön on myös tarjottu jo useiden vuosien ajan ilmaisia atk-välineillä varusteltuja kokoontumistiloja. Tänä keväänä tiloihin on hankittu järjestöjen toiveesta uutena varusteena Woimareput, jotta kokouksista tulisi liikunnallisempia.

3. Kehitetään yhdessä. Aina ei tiedetä etukäteen, mihin yhdessä päädytään – mutta toimintamalli näyttää toimivan. Voimaa vanhuuteen -hankkeessa lähdettiin kehittämään reilu vuosi sitten yhdessä ikääntyneiden liikuntaa ja nyt meillä on vapaaehtoisten vetämiä liikuntaryhmiä kolmella eri sivukylällä ja lisäksi vielä videovälitteinen etäliikuntaryhmä. Ikäihmisille on järjestetty liikuntaraati ja sen tuloksena on järjestetty mahdollisuus käydä ulkoiluystävien kouluttajakoulutuksessa ja lähteä kehittämään Ulkoiluystävä-toimintamallia.

Uusin yhteinen juttu on Riksapyörä-toiminta: kunta on hankkinut sähköavusteisen riksapyörän, jolla tarjotaan kyytejä palveluasumisen ja kotihoidon ikääntyneille asiakkaille sekä muille liikuntarajoitteisille henkilöille.  Tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen oman yhteisönsä tapahtumiin ja ympäristöön. Riksojen kuljettajina toimivat vapaaehtoiset koulutetut Pyöräluotsit.

Järjestöjen kautta saadaan palvelujen suunnitteluun vahvaa ja ajantasaista kuntalaisnäkemystä, jolloin palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin. Kunnan tehtävä on luoda edellytyksiä ja mahdollistaa niiden vahvistuminen. Järjestöt kyllä ottavat vastuuta ja tarttuvat toimeen. Meille on syntynyt uudenlainen tapa toimia, kumppaneina, jossa molemmat osapuolet hyötyvät.

4. Kokeillaan yhdessä rohkeasti uutta. Utajärvellä ei pelätä kokeilla uutta. Toimintakulttuuri on luotu sellaiseksi, että myös hulluilta kuulostavia ideoita uskalletaan lähteä viemään eteenpäin. Se luo yhdessä tekemisen meininkiä ja innostuneen ilmapiirin. Katsomalla läpi esimerkiksi koko ajan päivittyvän Utajärven tulevan kesän tapahtumakalenterin, voi päästä jyvälle siitä, mitä kaikkea Utajärvellä uskalletaan ja saa kokeilla. Tervetuloa mukaan tutustumaan kesän tapahtumiin ja yhdessä tekemisen kulttuuriin!

Hannele Karhu-Airio, hyvinvointijohtaja, Utajärven kunta

Tarja Vimpari, kulttuurisihteeri, Utajärven kunta


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn