Järjestöystävällinen kunta yhdistysaktiivin silmin

Pohjois-Pohjanmaalla toimii noin 6800 eri alojen yhdistystä (prh.fi). Yhdistykset ovat iso voimavara kunnille kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuusamossa toimii noin 350 yhdistystä. Yhdistyksille on tärkeää, että Kuusamon kaupunki pyrkii kohti järjestöystävällisyyttä. Miten järjestöystävällisyys näyttäytyy yhdistysaktiivin silmin?

Osallisuus

Käylän seudun maamiesseurassa, Kuusamon Nuorkauppakamarissa ja useissa kyläyhdistyksissä sekä Kuusamon kaupungin päättäjänä toimiva yhdistysaktiivi Tytti Taivalkoski kokee tärkeäksi kaikkien mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin: ”Osallisuus tarkoittaa minulle sitä, että olen näkyvä henkilö yhteiskunnassa, minulla ja minun ajatuksilla ja tarpeilla on merkitystä.”

Kumppanuus

”Yhdistystoiminta tuo ihmisille paljon hyvää, tekemistä ja luo yhteisöllisyyttä”, Taivalkoski toteaa. ”Järjestöissä on niin paljon osaamista ja taitoa, että kaupunki hyötyy järjestöistä paljon, nimenomaan ennaltaehkäisevässä työssä”, hän jatkaa. Käylän kylässä yhdistysten ja yritysten toiminnoista ollaan laatimassa kylän omaa hyvinvointisopimusta, jolla toimintaa voidaan ohjata kyläläisten tarpeiden suuntaan. Kuusamon kaupungin kiinnostus yhdistyksiä kohtaan lisää yhdistysten välistä yhteishenkeä.

Yhteistyö

Kuusamon kaupunki on nimennyt järjestöyhdyshenkilön, jonka tehtävänä on koordinoida kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. ”Minusta on todella hyvä, että on henkilö, johon ihmiset voivat ottaa yhteyttä, jos tarvitsevat tietoa eri yhdistyksistä ja henkilöiden tiedot, johon ottaa yhteyttä jos ko. yhdistystoiminta kiinnostaa”, Taivalkoski kertoo. Hän toivoo, että kaupunki järjestää jatkossa säännöllisesti yhdistyksille yhteisiä tapaamisia, jotta tiedonkulku paranisi, yhdistykset saisivat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja voisivat kysellä avustuksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Tilat ja avustukset

Yhdistykset voivat käyttää Kuusamon kaupungin tiloja toimintansa järjestämiseen. Osasta tiloista peritään maksua. ”Minusta maksujen periminen kaikille avoimista tilaisuuksista ei ole järkevää koska yhdistykset tekevät yhteistä hyvää. Myöskään vertaistukiryhmiltä ei ole järkevää periä maksuja koska nämähän juuri tekevät sitä ennaltaehkäisevää työtä”, Taivalkoski huomauttaa.

Kuusamon kaupunki myöntää yhdistystoimintaan avustuksia. Avustusten kokonaissumma asukasta kohden jää alle maakunnan keskiarvon. Myös Taivalkosken mielestä hakusummat ovat aika pieniä, mutta toisaalta avustusten hakeminen on helppoa.

Kokemusosaaminen

Käylän kylän hyvinvointisopimuksen pohjana on kyläläisiltä kerätty tieto siitä, mitkä asiat lisäävät kyläläisten hyvinvointia. Kuusamon kaupunki ei vielä laajamittaisemmin hyödynnä kuntalaisten kokemustietoa esim. hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman osana.

Viestintä

Tytti Taivalkoski toivoo, että Kuusamon kaupunki tiedottaisi aktiivisemmin yhdistysten toiminnasta. Yhtenä mahdollisuutena on, että Kuusamon kaupungin nettisivuille tuodaan yhdistyksiin liittyvää tietoa, kuten yhteystietoja, toimintaa, tapahtumia ja vapaaehtoistehtäviä maakunnallisen Ihimiset.fi –verkkopalvelun avulla (osa valtakunnallista Toimeksi.fi –verkkopalvelukokonaisuutta). Taivalkoski toteaakin: ”Ehdottomasti liittäisin Ihimiset.fi:n kaupungin sivuille ja aktivoisin yhdistyksiä käyttämään palvelua enemmän.”

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Yhdistysagentti Tytti Taivalkoski

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn