Oivalluksia ihmisyydessä, ihmissuhteissa, unelmissa -teemapäivä Oulussa 1.6.2018

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke ja Kynnys ry:n SAMAT toiminta järjestävät Oivalluksia ihmisyydessä, ihmissuhteissa, unelmissa -teemapäivän Oulussa perjantaina 1.6.2018

Teemapäivässä on kolme erillistä työpajaa. Aamupäivällä on työntekijöille, läheisille, järjestö- ja verkostotoimijoille tarkoitettu työpaja. Iltapäivällä on kaksi työpajaa erityisesti Aspergerin sekä muille autismikirjon, että muuta erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

I työpaja:   kello 9:00-11:00
II työpaja:  kello 12:30-14:30
III työpaja: kello 15:00-17:00

I työpaja: kello 9:00-11:00, Asema-tila (2. krs)
Ihmisyys ominaisuuksien kirjona tekee ihmisestä ihmisen
Työpajassa pohditaan yhdessä: Mitä ihmisyys oikein pitää sisällään ja tarkoittaa? Miten miellämme ihmisenä olemisen? Miten ymmärrämme toinen toisiamme? Miten koemme erillisyyttä ja yhteyttä? Työpajassa hyödynnetään taiteilija Sira Moksin piirroskuvia, joissa hän käsittelee ihmisyyden vahvoja teemoja. Kuvien kautta hän arkipäiväistää ja tuo näkyväksi  niitäkin ajatuksia ja tunteita, jotka yleensä koetaan ahdistavina ja pelottavinakin.

Osallistujat    Työntekijät, läheiset, järjestö- ja verkostotoimijat, muut asiasta kiinnostuneet
Vetäjä            Sira Moksi, taiteilija
Lisätietoja      markku.vellas@kvps.fi

II työpaja: kello 12:30-14:30, Pysäkki ja Laituri -tilat (1. krs)
Mitä deittailuun kuuluu – tunteita, ihastuksia, pettymyksiä, kysymyksiä
Työpajassa pohditaan yhdessä: Millaisia ihmissuhteita on? Millä kaikilla tavoilla voi ihmissuhteissa olla? Mitä parisuhde, sinkkuus, treffailu, ihastumien sinulle merkitsevät? Millaisilla treffeillä haluaisit käydä? Lisäksi työpajassa suunnitellaan Slow Dating -tapahtumaa, jossa voi tutustua ja tavata toisia ihmisiä.

Osallistujat    Autismikirjon, erityisesti Aspergerin sekä muuta erityistä tukea tarvitsevat henkilöt
Vetäjät           Veera Virta, seksuaalineuvoja ja Tanja Roth, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
Lisätietoja      veera.virta@sexpo.fi

 

III työpaja: kello 15:00-17:00, Asema-tila (2. krs)
Haaveiden matka unelmien aarteisiin
Aarrekartta on mielen työtapa, missä pohditaan sinulle tärkeitä asioita. Aarrekartan tekeminen on päätösten tekemistä – sen miettimistä, mitä elämältä haluaa ja mitä kokee tärkeäsi. Aarrekartalla selkeytetään unelmiesi tavoitteita. Kun tiedät, mitä haluat ja tarvitset, voit edetä haaveitasi kohti ja tehdä niistä totta. Työpajassa tärkein kysymys on, millaista elämäni on, kun unelmani on totta.

Osallistujat    Autismikirjon, erityisesti Aspergerin sekä muuta erityistä tukea tarvitsevat henkilöt
Vetäjä            Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori
Lisätietoja      osku.timonen@kvps.fi

Työpajat ovat maksuttomia. Työpajoissa kahvitarjoilu. Työpajat järjestetään Kumppanuuskeskuksessa, osoitteessa Kansankatu 53, 90100 Oulu. Tilat ovat esteettömät.

Työpajoihin ilmoittautuminen maanantaihin 28.5. mennessä tästä linkistä            Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua tapahtumaan myös sähköpostilla.

Kuva: Taiteilija Sira Moksi, piirros 2015

Jotta kukaan ei jäisi -hanke

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen tavoitteena on vähentää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Alueellinen kohtaaminen tarjoaa mahdollisuuden kokoontua yhteen keskustelemaan ja pohtimaan yksinäisyyden vähentämiseen liittyviä teemoja.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) ja Sexpo-säätiö koordinoivat Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanketta. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjenavustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

SAMAT toiminta
SAMAT Samanlainen, erilainen vanhemmuus
Samat oikeudet- Samat velvollisuudet- Sama vanhemmuus kaikilla

Kynnys ry:n SAMAT-toiminta tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden vanhemmuutta ja arkielämän hallintaa. SAMAT-toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen; perhetoimintaan ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyöhön.

SAMAT-toimintaan on Pohjois-Suomessa; Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä. SAMAT-toimintaan voit tutustua http://samat.kynnys.fi/

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn