Toimeksi.fi tuo näkyvyyttä yhdistyksille ja järjestöille

Toimeksi.fi tuo näkyvyyttä yhdistyksille ja järjestöille

Yhdistysten ja järjestöjen toimintaa esittelevän Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden visio on kova; haluamme olla järjestöjen Kela. Palvelukokonaisuus, joka kokoaa yhteen kaiken Suomessa tapahtuvan yhdistysten, järjestöjen ja ei-kaupallisten organisaatioiden toiminnan, antaa kentästä tietoa koko kansalle sekä tarjoaa meistä jokaiselle osallistumismahdollisuuksia toimintaan. Haluamme olla Number One -palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa kansalaisten ja yhdistysten kohtaamisen – yhdenvertaisesti ja eri maantieteellisillä alueilla.

Ihminen, jota verkkopalvelulla tavoittelemme, on tavallinen tallaaja, naapurin Matti tai Maija, joka haluaa tai voisi haluta osallistua erilaiseen hyvinvointiaan edistävään yhdistysten ja järjestöjen toimintaan omalla alueellaan. Jotta osallistuminen sekä kansalaisille että alueen yhdistys- ja järjestötoimijoille tapahtuisi lähellä, on kullakin tietyllä maantieteellisellä alueella toimivalla Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden palvelulla oma nimi, ulkoasu sekä tarjolla opastusta palvelun käyttöön. Pohjois-Pohjanmaalla Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvia palveluita ovat yhdistys- ja järjestötoiminnasta kertova Ihimiset.fi -palvelu ja vapaaehtoistoimintaan keskittyvä Varesverkosto.fi -palvelu.

Trendien näkökulmasta Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on uuden alustatalouden edustaja, joka mahdollistaa yhdistys-, järjestö- ja ei-kaupallisille toimijoille – myös niille aivan pikkiriikkisille, pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivalle – maksuttoman mahdollisuuden toiminnan esittelyyn, kohderyhmien tavoittamiseen ja toimintaan sitouttamiseen. Alustan etuna koko Suomen yhdistys- ja järjestökentälle sekä kansalaisille on se, että se mahdollistaa yhtenäisen viestinnän kentälle oleellisesti kuuluvista aiheista, kuten tapahtumista, toiminnasta, vapaaehtoistehtävistä ja kuvauksen toimijasta. Näitä kunkin toimijan itsensä tuottamia sisältöjä voidaan määrämuotoisuuden ansiosta näyttää Toimeksi.fi -kokonaisuuden eri palveluissa ja nostaa suhteellisen pienellä vaivalla ja kustannuksille kokonaan ulkopuolisiin palveluihin, kuten kuntien verkkopalveluihin.

Miten sitten järjestöjen Kela -visio toteutetaan? Tällä hetkellä Suomen eri alueiden kiinnostus yhdistys- ja järjestökenttää kohtaan on suurta; kentältä halutaan tietoa mm. päätöksenteon tueksi ja palveluita julkisen sektorin palveluiden rinnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa eri alueiden heräämistä siihen, että alueen yhdistys- ja järjestötieto on koottava jonnekin näkyville eri kohderyhmille – kansalaisille, viranomaisille ja mm. oppilaitoksille. Koska Toimeksi.fi -alusta tarjoaa valmiin paketin koko kentän kokoamiselle, kuuluu kokonaisuuteen jo yhdeksän eri alueellista verkkopalvelua ja uusia alueita on tulossa mukaan koko ajan; vuoden 2018 aikana Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudessa on jo julkaistu Pohjois-Savon Pohjoissavolaiset.fi, julkaistaan Kanta-Hämeen Meidänhäme.fi ja Uudenmaan Uusimaalaiset.fi sekä käydään liittymisneuvotteluja usean uuden maantieteellisen alueen kanssa.

Aika hyvin yhdistysten itsensä suunnittelemaksi ja toteuttamaksi toiminnaksi, vai mitä?

Kukka-Maaria Berg
Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta koordinoivan ja kehittävän Toimeksi 2.0 -hankkeen projektipäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tutustu myös:
Toimeksi.fi
Tietoa Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuudesta
Toimeksi 2.0 -hanke


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn