Saamenkielisten asema ja oikeudet

Lapin maakunnan Sote-valmistelijoille

Kynnys ry haluaa kiinnittää huomiota saamenkielisten aseman ja oikeuksien turvaamiseen maakuntavalmistelujen yhteydessä. Saamelaisten kielelliset ja kulttuurilliset oikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa valmistelussa ja palveluiden toteutuksessa. Kynnys ry on erityisen huolissaan vammaisten saamelaisten mahdollisuudesta saada tarvitsemiaan palveluja omalla kielellään ja oman kulttuurinsa mukaisesti. Maakunnallisten palvelujen suunnittelussa tuleekin kuulla saamelaisia vammaisia henkilöitä ja heidän edustajiaan.

Kynnys ry ehdottaa harkittavaksi Lapin alueen saamenkielisten vammaispalvelujen keskittämistä. Keskittämisen ja riittävän resurssoinnin avulla voidaan luoda toimiva ja tarpeellinen palvelukeskus saamenkielisille vammaisille henkilöille. Keskus toteuttaisi vammaispalvelujen edellyttämiä tehtäviä, kuten palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelmia ja laatisi asiakaskohtaiset päätökset palveluista. Keskus voisi antaa myös neuvontaa ja ohjausta saamenkielisille asiakkaille sote -palveluissa koko maassa. Jatkossa on myös varmistettava, että Lapin maakunnassa sote-palveluissa toimivilla henkilöillä on mahdollisuus saada riittävästi täydennyskoulutusta saamelaisten erityiskysymyksistä.

Helsinki
Kalle Könkkölä
Toiminnanjohtaja
Kynnys ry

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn