Sinustako järjestöystävällinen ehdokas?

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa (https://www.ihimiset.fi/hanke/pohjois-pohjanmaan-jarjestorakenne-hanke/) tuetaan kuntien ja maakunnan sekä järjestöjen yhteistyön rakentumista maakunta- ja soteuudistuksen muutosvaiheessa. Pohjois-Pohjanmaalla toimii noin 6800 järjestöä, joissa on kymmeniä tuhansia järjestöaktiiveja ja vapaaehtoisia. Heille kaikille on tärkeää, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan muutoksessa. Hankkeen toimesta käynnistettiin maaliskuussa tähän liittyen Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanjan, jota on työstetty yhdessä yli 70 eri järjestötoimijan kanssa Pohjois-Pohjanmaalla. Kampanjan tavoitteena on tuoda järjestöystävällisen maakunnan teesejä näkyväksi sekä päättäjien, virkamiesten että yhdistystoimijoiden parissa kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja maakuntatasolla.

Kunnan järjestöystävällisyys tukee kunnan tärkeää hyvinvointityötä sekä ennaltaehkäisevää toimintaa. Kun järjestöillä on hyvät edellytykset toteuttaa toimintaansa kunnassa ja tulevassa maakunnassa, järjestötoiminta on vilkasta ja se näkyy mm. aktiivisena kerho- ja ryhmätoimintana sekä monipuolisina tapahtumina ja tilaisuuksina. Järjestötoimijat ovat aktiivisia kuntalaisia ja toiminnallaan tuottavat erilaisia hyvinvointia edistäviä aktiviteetteja kaikille kuntalaisille. Jokainen järjestötoimintaan laitettu euro tuottaa hyvinvointia monin verroin enemmän. Järjestötoiminnan tukeminen ei aina vaadi edes euroja: iltaisin tyhjillään olevien tilojen tarjoaminen maksutta järjestöjen käyttöön tai järjestöjen ottaminen mukaan erilaisten palvelujen ja toiminnan suunnitteluun on myös järjestöjen toiminnan tukemista.

Järjestöystävällisen kunnan teesit ovat listattuina ja yksityiskohtaisesti selitettyinä kampanjan verkkosivuilla osoitteessa www.jarjestoystavallinen.fi. Sivuilta löytyy myös paljon tietoa siitä, miten kampanjaan pääsee mukaan. Netissä voi myös käydä testaamassa, kuinka järjestöystävällinen oma kunta on: www.jarjestoystavallinentesti.fi. Tuloksen voi jakaa vaikka sosiaalisessa mediassa ja käyttää sitä keskustelunavaajana aiheesta. Sosiaalisessa mediassa keskusteluun voi osallistua kampanjan facebook-sivuilla osoitteessa https://www.facebook.com/Jarjestoystavallinen/. Tärkeintä on, että tietoisuus siitä lisääntyy, kuinka paljon tärkeää työtä järjestöissä tehdään ja kuinka järjestöjen toiminta tukee sekä kuntien että tulevan maakunnan hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalityötä. Jokainen voi olla mukana tekemässä tätä työtä Pohjois-Pohjanmaalla.

Maakuntavaaliehdokkaiden on mahdollista tukea järjestöjen tärkeää toimintaa sitoutumalla järjestöystävällisen ehdokkaan teeseihin. Järjestöystävälliset ehdokkaat saavat näkyvyyttä kampanjan nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kun vaalit ovat ohi, järjestöystävällisille ehdokkaille tarjotaan myös koulutusta siihen, miten järjestöasioita voi pitää esillä maakunnan päätöksenteossa. Jos koet järjestöjen asiat tärkeiksi ja olet tunnistanut ja tunnustanut järjestöjen merkityksen osana maakunnan palveluita ja toimintaa, sinä olet järjestöystävällinen ehdokas. Tässä tapauksessa käy allekirjoittamassa järjestöystävällisen ehdokkaan sitoumus ja olet mukana viemässä kampanjan tavoitteita eteenpäin: https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-pohjois-pohjanmaa/maakuntavaalit/jarjestoystavalliseksi-ehdokkaaksi/

Anni Rekilä, projektityöntekijä, järjestöagentti, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn