Järjestöt mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelussa

Maakunta- ja sote-uudistus siirtää osan kuntien ja valtion tehtävistä tulevan maakunnan vastuulle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kuntien vastuulle, mutta myös tulevalla maakunnalla on siinä koordinoiva ja kuntia tukeva rooli. Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelussa järjestöt otetaan mukaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden valmisteluun.

Järjestöjen tarjoama toiminta ja vapaaehtoistoiminta lisäävät kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kunnat ovat jatkossakin järjestöjen tärkeitä kumppaneita mm. tarjoamalla tiloja ja avustuksia järjestöjen toimintaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelu käy kaikkien kuntien kanssa keskustelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön liittyen. Näissä keskusteluissa nousevat esiin myös järjestöt, joiden roolia hyvinvointityössä kunnat pitävät erittäin tärkeänä.

Eri alojen järjestöjen näkemyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä maakunnassa ja kunnissa selvitetään Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelun, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen sekä Maaseudun arjen palveluverkosto –hankkeen järjestämässä työpajassa 16.5.2018. Työpajassa mietitään mm. maakunnan, kuntien ja järjestöjen yhteistyörakenteita, järjestöjen roolia ja toimintaedellytyksiä sekä järjestötoiminnan sisältöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Työpajaan voi osallistua Oulussa, Kuusamossa tai Ylivieskassa. Ilmoittautuminen tapahtuu ihimiset.fi:ssä 6.5. mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelussa tehdään kevään ja kesän 2018 aikana myös pohjoispohjalaisten hyvinvointia kuvaavaa maakunnallista hyvinvointikertomusta. Kertomuksessa kuvataan asukkaiden hyvinvoinnin vahvuuksia ja haasteita. Hyvinvointikertomus auttaa tulevaa maakuntaa suunnittelemaan maakunnan strategiaa sekä hyvinvoinnin yhteistyötä. Kertomuksen valmisteluun osallistuu laaja joukko eri toimijoita.

Erityisryhmiä ja vähemmistöjä edustavia järjestöjä kutsutaan mukaan hyvinvointikertomuksen valmisteluun kesäkuun alussa järjestettävän työnpajan avulla. Työpajassa etsitään eri erityisryhmiin ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhteisiä hyvinvoinnin vahvuuksia ja haasteita elämänvaiheittain sekä kootaan tietoa koetun hyvinvoinnin kannalta tärkeiksi todetuista asioista (esim. ihmissuhteista, osallisuudesta, asumisesta, opiskelusta ja työstä, taloudellisesta toimeentulosta, vapaa-ajasta, yhteiskunnasta ja toimivasta arjesta). Työpajasta kiinnostuneet järjestötoimijat voivat olla yhteydessä hyte-valmistelija Sanna Salmelaan: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn