Vapaaehtoiset yhdistysagentit vahvistavat yhdistysten yhteistä vaikuttamista ja viestintää kunnissa

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa rekrytoidaan kunnista vapaaehtoisia yhdistysagentteja kehittämään ja vahvistamaan kunnan ja yhdistysten yhteistyön rakentumista. Yhdistysagentit ovat aktiivisia yhdistystoimijoita omassa kunnassaan ja he toimivat yhteistyössä sekä kunnan järjestöyhteistyöstä vastaavan järjestöyhdyshenkilön, paikkakunnalla toimivien yhdistyksien sekä hankkeen työntekijöiden kanssa.

Yhdistysagenttien toimenkuvaan kuuluu viestinvälittäjänä toimiminen. Yhdistysagentti välittää yhdistysten toiveita ja tarpeita mm. tiloihin liittyen eteenpäin kunnan virkamies- ja luottamusjohdon suuntaan sekä kunnan viestiä yhdistyksille. Yhdistysagentit toimivat niin sanotusti ”liimana” kunnan ja paikallisten yhdistysten välillä lisäten vuorovaikutusta ja tiedonkulkua virkamiesten ja yhdistystoimijoiden välillä.

Osa yhdistysagenteista toimii myös ”digitukihenkilönä” yhdistysten toimijoille ihimiset.fi –verkkopalvelun käyttöönotossa ja päivittämisessä. Maksuttoman ihimiset.fi –verkkopalvelun avulla yhdistykset voivat tuoda toimintaansa näkyväksi omassa kunnassaan sekä koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Myös kunnat hyötyvät palvelusta monella tapaa; kunnan työntekijät voivat käyttää verkkopalvelua tiedonhakuun ohjatessaan kuntalaisia yhdistystoimintaan ja kunta voi viestiä maksuttoman ihimiset.fi –rajapinnan avulla yhdistysten toiminnasta kuntalaisille omien verkkosivujensa kautta.

Tähän mennessä vapaaehtoisia yhdistysagentteja on rekrytoitu jo lähes 20:stä Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Kunnassa voi olla useampi yhdistysagentti, jolloin tehtäviä voidaan jakaa yhdistysagenttien kesken. Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistysagenttina omassa kunnassasi, ole rohkeasti yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Hanke tarjoaa yhdistysagenteille koulutusta, tukea ja virkistystä sekä maksaa matkakorvauksia.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anna Katajala (Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen kunnat), anna.katajala@ppsotu.fi, p. 0440 190 403

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anni Rekilä (Pohjois-Pohjanmaan pohjoisen alueen kunnat), anni.rekila@ppsotu.fi, p. 0440 190 479

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn