Järjestöpiste Kaiku OYS:n Avohoitotaloon

Järjestöpiste Kaiku siirtyy kevään aikana Oulun yliopistollisen sairaalan B1 aulasta Avohoitotalon pääaulaan. Järjestöpisteen uusi paikka parantaa entisestään järjestöjen näkyvyyttä sairaalassa. Viisikerroksisessa Avohoitotalossa asioi ennen kaikkea kirurgisia potilaita, jotka kotiutetaan pääsääntöisesti jo toimenpidepäivänä tai sitä seuraavana päivänä. Avohoitotalon on arvoitu vastaanottavan vuodessa noin 130 000 potilasta.

Järjestöpiste Kaiku on palvellut OYS:n potilaita, heidän läheisiään ja henkilökuntaa vuodesta 2016. Piste tarjoaa tietoa järjestöjen tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Yleisen neuvonnan lisäksi pisteellä esittäytyy vuorollaan eri sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Pisteen aloittaessa sen vieressä sijaitsivat mm. kroonisen kivun hoitoon erikoistunut Kipupoliklinikka ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistunut Fysiatrian poliklinikka. Nämä poliklinikat siirtyivät vuoden alussa Anatomian laitokselle, Aapistie 7:ään. Poliklinikoiden kävijät ovat olleet pisteelle merkittävä kävijäryhmä. Tämän vuoksi Järjestöt sairaalassa -hanke ja sairaanhoitopiiri on päättänyt pisteen siirrosta vilkkaammalle paikalle avohoitotaloon.

Sairaalassa käynnissä olevien lukuisten remonttien kalustekuljetusten vuoksi, pisteen tarkka muuttoaikataulu ei ole vielä tiedossa. Ajankohtaista tietoa järjestöpiste Kaiusta ja hankkeen sairaalavapaaehtoistoiminnasta voi lukea osoitteista: www.jarjestopistekaiku.fi, www.facebook.fi/jarjestotsairaalassa ja www.twitter.com/js_hanke. Järjestöt sairaalassa -hanke uskoo uuden vilkkaamman sijainnin vaikuttavan positiivisesti pisteen kävijämääriin. Uuden sijainnin myötä vertaistuki ja järjestötieto on entistä näkyvämpää sairaalassa. Hanke pitää tärkeänä, että tieto vertaistuesta on siellä missä asiakaskin.

Järjestöpiste Kaiku

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn