Uusi maakunnallinen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa

Maakuntaliiton alainen järjestöneuvottelukunta aloitti työnsä järjestäytymiskokouksella 19.2.2018. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Hassinen Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Arja Sutela Nuorten Ystävät ry:stä. Neuvottelukunnan työtä tukee Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke.

Laaja-alainen, eri alojen järjestöistä muodostettu järjestöneuvottelukunta pyrkii varmistamaan sen, että tulevan maakunnan valmistelussa huomioidaan järjestöt toimijoina ja asukkaiden edustajina mm. sote-palveluissa, kasvupalveluissa (työ- ja elinkeinopalvelut), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamisessa. Järjestötoimijoille järjestetään tilaisuuksia sekä tiedotetaan valmistelun etenemisestä säännöllisesti. Toimintaa toteutetaan yhdessä maakunta- ja sote-uudistuksen virkamiesvalmistelun sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen kanssa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistumisen lisäksi järjestöneuvottelukunta huolehtii myös järjestöjen osallistumisesta maakunnan aluekehitystyöhön, järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekemisestä, kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien edistämisestä sekä järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin välisen sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön edistämisestä.

Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta .

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeesta löytyy hankkeen nettisivuilta.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn