Suomen 4H-liitto hakee Polku osaavaksi ohjaajaksi -hankkeelle yksilöohjaajaa

Yksilöohjaajan tehtävänä on hankesuunnitelman mukaisesti mm. ohjata työllistettyjä henkilöitä 4H-yhdistyksissä, koulutusten järjestäminen, yhteistyö alueen verkostojen ja työvoimaviranomaisten kanssa, ohjata 4H-yhdistyksiä esimiestyössä, kehittää ja organisoida yhdistysten työllistämistoimintaa, kehittää ja organisoida laatujärjestelmän (ARVI) käyttöönottamista sekä hankeviestintä.

Toivomme yksilöohjaajalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi), itsenäistä aktiivista työotetta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sujuvia tietoteknisiä valmiuksia, joustavuutta työajoissa, sillä työhön sisältyy jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä, valmiutta käyttää omaa autoa. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä on edellytys työn hyvälle hoidolle ja hankkeen nopealle käynnistymiselle.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn sekä näköalapaikan alueen nuorisotyöhön ja työllisyydenhoitoon sekä mahdollisuuden vaikuttaa yhteisten toimintatapojen luomiseen sekä osaamisen kehittymiseen.

Yksilöohjaajan toimipaikka on Oulu ja työalueena Pohjois-Pohjanmaalla toimivat, hankkeessa mukana olevat 4H-yhdistykset.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6.2. §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Seija Heikkinen sähköpostitse seija.heikkinen@4h.fi tai puh. 044 3777 469. Puhelintiedustelut 7.-9.2.2018 klo 9-15. Lisätietoja myös www.4h.fi/polkuosaavaksiohjaajaksi

Kirjoita hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen teksti (max 1 A4) osaamisestasi ja kehitysideoista 3. sektorin työllistämistoimintaan.
Toimita hakemus, cv ja vapaamuotoinen teksti sähköpostitse pe 16.2.2018 klo 16:00 mennessä osoitteeseen seija.heikkinen@4h.fi. Kirjoita viestin otsikoksi: Yksilöohjaaja + oma nimesi
Haastattelut pidetään Oulussa 21.2.2018.

Suomen 4H-liitto on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 200 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa. 4H-järjestössä työskentelee yhteensä noin 300 toimihenkilöä.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn