Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla 1.3.2018-31.12.2020

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry sai 26.1.2018 avustuspäätöksen Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaan -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa maakunnallinen kokemustoiminnan hyödyntämisen  yhteistyömalli, jossa järjestöjen koordinoidulla yhteistyöllä pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muiden vaikeassa tilanteessa olevien kokemustieto tuodaan palvelemaan yhteiskunnan kehittämistä. Tavoitteena on vahvistaa kokemustoiminnan hyödyntämistä koulutuksen kaikilla tasoilla (perusaste, 2.aste ja korkea-aste), saada kokemustoiminta normaaliksi palveluiden kehittämisen toimintamalliksi sekä lisätä kokemustoimijoiden hyvinvointia osallisuuden avulla.

Hankeeseen haetaan parhaillaan projektipäällikköä ja projektityöntekijää. Hanke aloittaa toimintansa 1.3.2018 Kumppanuuskeskuksen tiloissa 2.kerroksessa.

Lisätietoja: Maire Vuoti, toiminnanjohtaja(vs.) p. 040 8205228/maire.vuoti@ppsotu.fi


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn