Sairaalavapaaehtoisilla lähes 10 000 asiakaskohtaamista

Järjestöt sairaalasssa -hankkeessa on koulutettu yli kolmekymmentä sairaalavapaaehtoista Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Toiminta alkoi syksyllä 2016 sairaalaopastoiminnalla ja laajeni syksyllä 2017 osastolle 1.

OYS:n Avohoitotalolla, B2-aulassa ja Oulun seudun yhteispäivystyksessä sairaalaoppaat ovat kohdanneet yhteensä 9425 asiakasta. Osastolla asiakaskohtaamisia on ollut vajaat kolmekymmentä. Osastolla sairaalavapaaehtoiset ovat iltaryhmän toiminnassa mukana juttu- ja/tai pelikavereina ja yhteislaulujen laulattajina toiveiden ja tarpeiden mukaan. Sairaalaopastoiminnassa vapaaehtoiset opastavat asiakkaita oikeisiin paikkoihin eli auttavat asiakkaita selviytymään sujuvasti sairaalan käytännöistä. Suurin avun tarve on Akseli-ilmoittautumisautomaattien käytössä ja sairaalan sisällä oikeaan paikkaan löytämisessä. Apua pyytävät kaiken ikäiset sairaalan asiakkaat.

Suurin osa sairaalavapaaehtoisista tekee vapaaehtoistoimintaa joka viikko kolmen tunnin vuoron. Näin ollen tehtyjä vapaaehtoistoiminnan tunteja hankkeen vapaaehtoisille kertyi noin 1000 tuntia vuonna 2017.

Hankkeen sairaalavapaaehtoiset ovat saaneeet toiminnasta valtavasti hyvää palautetta sekä asiakkailta että henkilökunnalta.

Sairaalavapaaehtoiseksi tullaan Vapaaehtoistoiminta erikoissairaanhoidossa -kurssin kautta.

Toimintaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima Järjestöt sairaalassa -hanke (2016-2018)

www.jarjestopistekaiku.fi


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn