Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä

Järjestöjä ei vielä täysin tunnisteta kuntien strategisina kumppaneina, vaikka mm. Tulevaisuuden kunta –visioissa yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa erottaa hyvin selviytyvät kunnat heikommin pärjäävistä. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa (1.8.2017-31.12.2020) tuetaan kuntien ja järjestöjen välistä strategista yhteistyötä.

Hankkeen tekemästä alkukartoituksesta ja kunta-järjestö –yhteistyötapaamisista on selvinnyt, että Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat eri vaiheissa järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Tyypillisimmin yhteistyössä järjestetään tapahtumia ja toteutetaan hankkeita sekä viestitään järjestöjen toiminnasta kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Järjestöjen toimintaa tuetaan kunnissa monin tavoin. Kaikki kunnat maksavat järjestöille avustuksia. Avustuksia maksetaan vuosittain noin 4,45 miljoonaa euroa. Asukaslukuun suhteutettuna eniten avustuksia maksetaan Sievissä, Utajärvellä, Pyhäjärvellä ja Siikalatvalla, joissa avustustaso on yli kaksinkertainen keskimääräiseen nähden.

Kaikki kunnat tarjoavat järjestöjen käyttöön kokoontumistiloja. Noin neljännes kunnista tarjoaa tilat käyttöön maksutta. Joka viidennessä kunnassa tarjolla on vain maksullisia tiloja.

Noin joka neljännessä kunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö (Nivala, Oulu, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikajoki, Utajärvi ja Vaala). Lähes kaikki kunnat (90%) kuitenkin järjestävät säännöllisiä tapaamisia järjestöjen kanssa.

Järjestöyhteistyötä tekevät virkamiehet kokivat yhteistyön suurimmaksi haasteeksi järjestötoiminnasta tiedottamisen (67% piti tärkeänä). Kuntia hyödyttäisi esim. järjestöjen toimintojen koostaminen ”tapahtumakalenteriin”, mikä voidaankin toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sivusto ihimiset.fi:n avulla. Ihimiset.fi on osa valtakunnallista toimeksi.fi –verkkopalvelukokonaisuutta, jonka sisällöistä voidaan luoda rajapintoja kuntien omille verkkosivustoille, esim. lapsuus.ouka.fi.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke auttaa kuntia luomaan toimivia järjestöyhteistyön rakenteita ja järjestöjen tukemisen tapoja, ottamaan järjestöjä mukaan päätöksentekoon ja kokemustiedon tuottamiseen sekä hyödyntämään järjestöjen toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hanke järjestää yhdessä kuntien kanssa järjestöyhteistyötilaisuuksia, kutsuu kuntien järjestöyhdyshenkilöjä yhteisiin tapaamisiin sekä kouluttaa järjestöihin vapaaehtoisia agentteja vahvistamaan kuntayhteistyötä sekä hyödyntämään ihimiset.fi:tä.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana valtakunnallista Järjestöt mukana muutoksessa –avustusohjelmaa

Lisätietoja hankkeesta


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn