Ihimiset (Pohjois-Pohjanmaa)


Järjestelmässä on ilmennyt puutteellinen toiminta yhdessä järjestelmän työkalussa. Ongelma aiheuttaa sen, että jotkin sisällöt, kuten toimijat, eivät nouse ihimiset.fi-palvelun kuntakohtaisille sivuille oikein sekä omille sivuille tilatun leijukkeen tiedot voivat olla vajavaiset. Tekninen ylläpito selvittää ongelmaa parasta aikaa. Ongelma ilmenee edelleen Lue lisää…


Potilasjärjestöt juhlistavat ympäri vuoden erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja. Näistä moni sattuu syksylle ja näkyy mukavasti mm. Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Teemapäivien aikana on mahdollisuus tavata järjestöjen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia ja saada tietoa mm. vertaistuesta. Päivien tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vammoista ja Lue lisää…


Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tuntee oppimisen ja Lue lisää…


Tähän yhdistysagenttitehtävään minut koulutettiin vuosi sitten. Hyvien koulutusten ja kannustavien kollegoitten toimesta olen pikkuhiljaa päässyt jyvälle tästä tehtäväkentästä. Työ on ollut yksinäistä puurtamista, mutta nyt on lippu nostettu salkoon! Järjestöyhdyshenkilön saaminen omalle paikkakunnalle teetti töitä yli puoli vuotta ja välillä Lue lisää…


Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttä ohjaaja ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten Lue lisää…


Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tarvittavia tuen keinoja osataan rakentaa osaksi lapsen arkea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Edistämällä lapsen motoristen taitojen kehittymistä voidaan vaikuttaa akateemisten taitojen oppimiseen ja ennaltaehkäistä myös mahdollisia psykososiaalisia pulmia. Motoristen taitojen haasteet voivat johtua useista eri Lue lisää…


Toiveissa omaan opetusryhmään lisää rauhoittumishetkiä ja itsesäätelytaitoja? Lasten ja nuorten mindfulness- ja joogaharjoitteet tuovat arkeen rentoutta ja rauhaa sekä tukevat mm. tunnetaitojen ja kehotietoisuuden kehittymistä. Koulutuksessa kokeillaan yksinkertaisia mindfulness- ja joogaharjoituksia, joiden avulla on mahdollista oivaltaa ensin itse harjoitusten tarkoitus ja Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaalla on saavutettu kahdessa vuodessa hyviä tuloksia kunta-järjestöyhteistyössä; kuntiin on nimetty järjestöyhdyshenkilöitä ja yhteistyö on selkeästi parantunut. Kun Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke aloitti vuonna 2017, seitsemässä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa oli nimetty järjestöyhdyshenkilö. Nyt nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä löytyy jo 26 kunnasta. Uusin nimetty järjestöyhdyshenkilö Lue lisää…


Oletko hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviin suuntaava tai jo näissä tehtävissä työskentelevä asiantuntija, esimies tai johtaja? Haluatko täydentää sosiaali-, terveys- tai sivistysjohtamisen osaamistasi? Haluatko vahvistaa ja monipuolistaa seurakunta- ja järjestötoimijuuttasi? Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamista hyvinvointijohtamisen alalta. Täydennyskoulutus Lue lisää…


Yhteensä: 107