Maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan paikat jaossa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton hallitus asettaa järjestöneuvottelukunnan vuosille 2018-2020. Järjestöjä pyydetään asettamaan ehdokkaansa järjestöneuvottelukunnan jäseneksi 31.12.2017 mennessä nettilomakkeella.

Järjestöneuvottelukunta osallistuu maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun sekä aluekehitystyöhön, tekee järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia sekä edistää järjestöjen välistä, järjestöjen ja julkisen sektorin välistä sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Järjestöneuvottelukunnan jäsenet nimetään tiettyjen kriteerien perusteella, ks. lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn