Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus koulutus

Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus Miksi? Mitä? Kuka? Miten? Koulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet, ikääntyminen

Aika ja paikka Ke–to 14.–15.2.2018 klo 9.00–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä Kaikki vammaistyötä tekevät henkilöt, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja -terapeutit

Kouluttaja Seksuaaliterapeutti NACS, seksuaalikasvattaja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk) Tanja Roth, SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalvelut, Kynnys ry Seksuaaliterapeutti NACS, psykoterapeutti, opettaja, KM Hilkka Putkisaari, Artera Oy

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät mitä on seksuaaliohjaus ja ymmärtävät mitä vammaisen henkilön seksissä avustaminen tarkoittaa, sekä saavat työkaluja turvalliseen seksissä avustamiseen

Sisältö

Kaksipäiväinen peruskoulutus on osa seksologian alan ammatillista täydennyskoulutusta (1 op). Koulutus antaa tietoa vammaisuuden, vammautumisen ja vakavan sairastumisen haasteista ja selviytymisprosessista. Koulutuksessa avataan ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin. Peruskoulutus antaa valmiudet seksuaalisuuden-, seksuaaliohjauksen ja avusteisen seksin puheeksi ottamiseen. Koulutus perehdyttää seksuaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja seksin turvalliseen mahdollistamiseen. Koulutus avaa avusteisen seksin ja seksuaaliohjaukseen liittyvää käsitteistöä sekä tilanteita esimerkkien myötä. Peruskoulutuksen käyneet voivat hakea myöhemmin järjestettävään Avusteisen seksin syventävään koulutukseen.

Ohjelma 1. päivä

 Seksuaalisuus osana yksilön kokonaishyvinvointia  Ammatillinen ja arvostava kohtaaminen asiakas-, avustamis-, ja potilastilanteissa (Plissit-malli, normalisointi, luvananto)  Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä  Tarua vai totta: seksuaalisuuden toteutumista estävät myytit ja oletukset
 Seksuaalisuus, syyllisyys ja häpeä?  Seksuaalieettiset näkökulmat ja -arvot  Seksuaalioikeudet  Seksuaalikasvatus  Vammaisuuden psyykkiset ja fyysiset aspektit  Seksuaalisuus elämän kriisitilanteissa esim. vakavan sairastumisen, vammautumisen, pitkäaikaissairauden myötä (shokkireaktiot ja selviytymisprosessi)  Ikääntyminen ja seksuaalisuus

2. päivä

 Seksuaalisuuteen liittyvät lainsäädännölliset kysymykset  Fyysisten ja psyykkisten rajojen kunnioittaminen  Seksuaalisuuden moninaisuus ja monimuotoisuus  Mitä on seksuaaliohjaus ja avusteinen seksi  Mitä avustettu seksi on käytännössä  Turvaseksi ja seksin apuvälineitä  Kysymyksiä ja vastauksia  Palautekeskustelu, ajatusten ja tunteiden jakamista

Hinta 370 € sisältäen koulutuksen, monistettavan materiaalin, kahvit sekä Tanja Rothin kirjoittaman kirjan

Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti Ilmoittautuminen 26.1.18 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan Ilmoittautuminen on sitova.

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/avusteinen-seksi-ja-seksuaaliohjaus/


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn