Kohtaamisen taikaa arjessa

Esteetön ry ja Luovat Askeleet -työryhmä järjestävät yhteistyössä tammikuussa KOHTAAMISEN TAIKAA ARJESSA -koulutuksen Oulussa. KOULUTUKSESSA TUTUSTUTAAN KEHON ROOLIIN VUOROVAIKUTUSTYÖSSÄ

5 . – 8 . 1 . 2 0 1 8 O U L U

P e k l o 1 7 – 2 0
L a k l o 1 0 – 1 6
S u k l o 1 1 – 1 5
Ma k l o 1 7 – 1 9

Kouluttaja Taidepedagogi, kouluttaja, tanssitaiteilija Pauliina Lappi
Järjestää Työryhmä Luovat Askeleet ja Esteetön ry. Yhteistyössä TaikaBox ry. Koulutus tarjoaa uudenlaisia näkökulmia oppilaan/ohjattavan/asiakkaan
kohtaamiseen – sydän edellä. Koulutus johdattaa tunnistamaan arjen luovuuden merkityksen voimavarana ja tarjoaa työkaluja luovan, myötätuntoisen ja
kokonaisvaltaisen asenteen toteuttamiseksi työssä.
K a i k i l l e a v o ime s t a a s e n t e e s t a , a r j e n l u o v u u d e s t a j a v u o r o  v a i k u t u k s e s t a l i i k k e e s s ä k i i n n o s t u n e i l l e , mm. h o i v a – .
s o s i a a l i – , k a s v a t u s – j a t a i d e a l a n amma t t i l a i s i l l e j a o p i s k e l i j o i l l e . K o u l u t u s o n e s t e e t ö n . K o k emu s t a t a n s s i s t a e i t a r v i t a.

Hinta 95/75 e (15 t)

Ilmoittautuminen 22.12. mennessä:
pauliina.ruhanen(at)gmail.com

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn