Pohjois-Pohjanmaan kunnissa suurta vaihtelua järjestötoiminnan avustuksiin, kokoontumistiloihin ja yhteistyörakenteisiin panostamisessa

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden mukaan kunnat avustavat järjestöjä Pohjois-Pohjanmaalla eniten asukasta kohden Sievissä. Kaikki järjestöjen käytössä olevat tilat ovat maksuttomia yhdeksässä kunnassa. Järjestöyhdyshenkilö on nimitetty vain seitsemässä kunnassa. Eniten kehitettävää on järjestötoiminnasta tiedottamisessa.

Lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat (97%) maksavat järjestöille avustuksia. Keskimäärin avustuksia maksetaan 153 579 euroa vuodessa (vaihteluväli 2 000 – 2 473 000 euroa). Asukaslukuun suhteutettuna eniten järjestöavustuksia maksetaan Sievissä (26,47e/asukas), Utajärvellä (23,72 euroa/asukas), Pyhäjärvellä (22,18 euroa/asukas) ja Siikalatvalla (20,54 euroa/asukas). Suurimmassa osassa kunnista (80%) avustusten hakemiseen on olemassa selkeät ohjeet.

Kaikki kunnat tarjoavat järjestöjen käyttöön kokoontumistiloja. Osa kunnista (Ii, Kalajoki, Kärsämäki, Lumijoki, Merijärvi, Pudasjärvi, Siikajoki, Tyrnävä ja Utajärvi) on linjannut, että kaikki järjestöjen käytössä olevat tilat ovat maksuttomia. Joissain kunnissa tarjolla on maksuttomien lisäksi (43%) tai pelkästään (20%) maksullisia tiloja. Valtaosassa kunnista (80%) tilojen käyttämiseen liittyen on olemassa tietyt pelisäännöt.

Valtaosassa kunnista (77%) ei ole nimettyä järjestöyhdyshenkilöä. Järjestöyhdyshenkilö löytyy Nivalasta, Oulusta, Pyhäjärveltä, Pyhännältä, Siikajoelta, Utajärveltä ja Vaalasta. Järjestöyhteistyötä tekee käytännössä joku tai jotkut 83%:ssa kunnista. Lähes kaikki kunnat (90%) järjestävät säännöllisiä tapaamisia järjestöjen kanssa. Hyte-yhdyshenkilöistä puolet toivoo, että kunta-järjestöt –yhteistyötä ryhdistettäisiin pysyvillä rakenteilla.

Yleisin yhteistyömuoto järjestöjen ja kunnan välillä on tapahtumien järjestäminen (100% kunnista toteuttaa). Käytännön tekemiseen liittyvää yhteistyötä toivotaan myös lisää (50% toivoo).

Kunnat tiedottavat järjestöjen toiminnasta mm. nettisivujen (93% kunnista) sekä kuntatiedotteiden tai sosiaalisen median (87% kunnista) avulla. Nettisivujen osalta ongelmana on, että yhdistysten tiedot on vaikea pitää ajan tasalla. Hyte-yhdyshenkilöiden suurimmat toiveet liittyivätkin tiedottamisen kehittämiseen (67% piti tärkeänä). Kuntia hyödyttäisi esim. järjestöjen toimintojen ja tapahtumien koostaminen ”tapahtumakalenteriin”, mikä voidaankin toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sivusto ihimiset.fi:n avulla.

Kuntien toiveet osuvat hyvin yksiin järjestöjen toiveiden kanssa. Kevään 2017 kuntavaalikiertueella sote- ja liikuntajärjestöjen edustajat toivoivat järjestötoiminnan kirjaamista osaksi kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja, järjestöyhdyshenkilön nimeämistä, järjestöjen säännöllistä koolle kutsumista, tilojen tarjoamista toimintaan, tilojen käyttöön, jakamiseen ja maksuihin liittyen asioiden käsittelemistä yhdessä, järjestöavustusten riittävää tasoa, selkeitä ja tasa-arvoisia avustusperiaatteita sekä riittävän helppoa haku- ja raportointiprosessia, tapahtumien koordinointia ja järjestötoiminnan markkinointia sekä turhan byrokratian ja toimimattomien käytäntöjen purkamista järjestötoiminnan tieltä.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) edistää em. asioita toimintakautensa (1.8.2017-31.12.2020) aikana. Hanke kartoitti kuntien järjestöyhteistyön tilaa hyte-yhdyshenkilöille toteutetuilla puhelinhaastatteluilla elo-syyskuun 2017 aikana. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lue koko raportti

Lisätietoja: Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen, 044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn