VamO-hankkeen kysely

VamO -hankkeen kyselyt
 Kysely vammaispalvelujen asiakkaille – vastaamalla asiakasosallisuutta kartoittavaan kyselyyn voi vaikuttaa vammaissosiaalityön kehittämiseen!
Kyselyssä kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Tavoitteena on, että kyselyn kautta mahdollisimman moni voisi osallistua asiakkaiden osallisuuden kehittämiseen. Kysely on tarkoitettu kaikille vammaispalvelujen asiakkaille ympäri Suomen. Kyselyt ovat osa ESR-rahoitteista VamO-hanketta, jossa tutkitaan ja kehitetään asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä. Vastausaikaa on 30.9.2017 asti.
Täysi-ikäisille tarkoitettu kysely:
https://www.webropolsurveys.com/S/EB1461D8E11DE317.par
Alle 18-vuotiaille ja heidän perheilleen tarkoitettu kysely:
https://www.webropolsurveys.com/S/C209CB169898860C.par
Lisätietoja hanketyöntekijöiltä:
Heli Ronimus, projektisuunnittelija, Espoo, p. 043 827 0726, heli.ronimus@espoo.fi, VamO-hanke espoo.fi-sivustolla
Nelli Lindroos, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Rovaniemi, p. 016 322 6312, nelli.lindroos@rovaniemi.fi
Annina Heini, suunnittelija, Kynnys ry, p. 040 940 1399, annina.heini@kynnys.fi
VamO-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016–31.8.2019.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa asiakasosallisuutta varmistava vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaa kokoamalla, luomalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä ja toimintakäytäntöjä vammaissosiaalityöhön.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn