Pohjois-Pohjanmaan kunnanvaltuutettujen näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksesta

KAKS-säätiö toteutti kyselytutkimuksen keväällä 2017 valituille kunnanvaltuutetuille sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Pohjois-Pohjanmaalla kyselyyn vastasi 18% valtuutetuista.

Tutkimuksen mukaan valtuutettujen mielestä kunnan tärkein tehtävä on elinvoiman kehittäminen. Pohjois-Pohjanmaalla tätä pitää tärkeänä tai melko tärkeänä 99% vastaajista. Maakunnan valtuutetut pitävät tärkeänä tai melko tärkeänä myös yhteisöllisyyden ylläpitämistä (94%), kunnan henkisen ilmapiirin kehittämistä (93%) sekä asukkaiden osallistumisen edistämistä (92%). Sen sijaan palvelujen tuottamista pitää tärkeänä vain 69% pohjoispohjalaisista valtuutetuista.

Suurin osa maakunnan valtuutetuista (60%) uskoo oman kunnan nykyistä parempaan kehitykseen. Lähes puolet (46%) uskoo kuitenkin sote- ja maakuntauudistuksen heikentävän oman kunnan asemaa. Pohjoispohjalaisista 45% ajattelee uudistuksen parantavan myös oman maakunnan asemaa.

Yli puolet (54%) maakunnan valtuutetuista tuntee sote- ja maakuntauudistuksen hyvin tai melko hyvin. Valtuutetut pitävät sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteista tärkeinä tai melko tärkeinä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista (93%), palvelujen yhdenvertaista saatavuutta (93%) sekä kustannusten kasvun hillitsemistä (88%).

Valtuutetut pitävät hyvänä asiana, että palveluja tuottavat niin julkinen sektori, yritykset kuin järjestötkin. Pohjois-Pohjanmaalla asiaan suhtautuu myönteisesti tai melko myönteisesti 65% valtuutetuista. Kuntien ja maakuntien tärkeimpänä yhteistyökenttänä pidetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (95%), osallisuuden kehittämistä (94%) sekä elinvoiman kehittämistä (93%). Joka neljäs vastaaja on todennäköisesti asettumassa ehdolle maakuntavaaleissa.

Tutkimus kokonaisuudessaan (kaks.fi)

Tiivistelmän toteutus: Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn