Uusi hanke tukee järjestöjä kunta- ja maakuntayhteistyössä

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke (1.8.2017-31.12.2020) tukee mm. sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sote- ja maakuntauudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheissa. Hankkeen tavoitteena on tehdä järjestöjen monipuolista työtä ja sen vaikutuksia näkyväksi, edesauttaa toimivien järjestöyhteistyön rakenteiden ja toimintatapojen syntymistä ja kehittymistä sekä maakunnassa että kunnissa, tukea järjestöjen ja kansalaisten osallisuutta palveluiden kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä, levittää Oulun kokemustiedon keräämisen toimintamallia kunnissa sekä levittää ihimiset.fi-verkkopalvelua Pohjois-Pohjanmaalla.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja sairaanhoitopiriin, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien, Pohjois-Pohjanmaalla toimivien sote-palvelutuottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ja muiden alojen järjestöjen kanssa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn