Järjestöt ja kaupunki yhdessä hyvinvointia edistämässä

Yhteistyöllä hyvinvointia – järjestöjen, Oulun kaupungin ja rahoittajien yhteistyöfoorumi

tiistaina 24.1.2016 Oulun kaupungin valtuustosalissa klo 8.30–16

Kutsu

 

ESKO Ehkäisevän työn kärkihanke

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen on tärkeä tavoite. Järjestöjen ja kuntien välinen kumppanuus ja pitkäjänteinen yhteistyö tukevat tämän tavoitteen saavuttamista. ESKO Ehkäisevän työn kärkihanke Oulussa oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja Oulun kaupungin yhteinen ehkäisevän työn hankekokonaisuus vuosina 2009-2013 ja sitä rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Hankekokonaisuuden keskeisinä tavoitteina oli selkeyttää järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja eri-ikäisten oululaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi.

ESKO-hankekokonaisuuden kehittämistyössä oli mukana järjestöedustajien lisäksi Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen, seurakuntien, oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin edustajia sekä muita ehkäisevää työtä tekeviä tahoja. ESKO oli ainutlaatuinen hankekokonaisuus rakenteeltaan ja yhteistyöverkoston laajuudeltaan. Sen aikana saatiin arvokasta kokemusta uudesta tavasta tehdä verkostoyhteistyötä sekä opittiin paljon järjestöjen ja kunnan yhteiskehittämisestä. Hankekokonaisuuden kehittämistyön kokemukset, tulokset ja kehitetyt toimintamallit on kuvattu viidessä eri julkaisussa.

Hankekokonaisuus muodostui kolmesta eri ikäkausiin keskittyvästä ja yhdestä koordinoivasta hankkeesta.

  • Voimaperhe-hanke kohdentui oululaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen sekä vanhemmuuden vahvistamiseen. Voimaperhe-hanketta hallinoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.
  • Työikäiset-ESKO-hankkeessa kehittämistoiminta kohdennettiin työikäisten sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Työikäiset-ESKO-hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri.
  • Ikä-ESKO-hankkeessa edistettiin erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien ja yksinäisten ikäihmisten aktiivisuutta ja kotona asumista. Ikä-ESKO-hanketta hallinoi Oulun Seudun Setlementti.
  • ESKO-koordinaatiohanke tuki koko hankekokonaisuuden etenemistä tavoitteellisena, yhteisiin periaatteisiin sitoutuvana kokonaisuutena ja vastasi hankekokonaisuuden prosessimaisen työskentelyn etenemisestä sekä arviointityöskentelystä. Koordinaatiohanketta hallinnoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Elämänkaariverkostot

Esite

Yhteistyöllä hyvivointia - järjestöjen ja Oulun kaupungin yhteistyöfoorumi 2.2.2016

Helmikuussa järjestettiin kolmas ESKO-hankkeen jälkeinen järjestöjen ja Oulun kaupungin yhteinen yhteistyöfoorumi, jonka järjestämisestä vastasivat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Oulun kaupunki. Yhteistyöfoorumin teemana oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen hankeyhteistyö.

Vuoden 2016 seminaarin materiaalit:

Hakemusprosessi vuonna 2016, Asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupunki
Hyvinvointikeskusten eteneminen, Asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupunki 
Mitä hyvinvoinnin indikaattorit viestivät oululaisten hyvinvoinnista?, Suunnittelija Virpi Knuutinen, Oulun kaupunki
Ajankohtaista järjestörintamalla, Johtaja Panu Laturi, SOSTE
Tietoisku Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR), Aluekoordinaattori Ritva Sauvola, SOKRA-hanke, DIAK
Järjestön/säätiön kokemuksia ESR-hankkeista, Kehitysjohtaja Kaisu Kaikkonen, Oulun Diakonissalaitos 
Tavoitteellinen yhteistyö, Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, Raha-automaattiyhdistys

Vuoden 2015 seminaarin materiaalit:

Yhteistyöllä hyvinvointia, Asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin kehittämisen painopisteetSuunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Yhteistyöllä hyvinvointiaValmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, RAY
Oulun kaupunki ja järjestöt yhteistyössä kansalaisten hyvinvointia tukemassaKehittämisjohtaja Sirkka-Liisa Olli, Oulun kaupunki
Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen eli KaupunkiLeader, Projektikoordinaattori Jaakko Jokipii, Oulun kaupunki
Järjestöjen rahoituspohjan laajentaminen, Johtaja Panu Laturi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Vuoden 2014 seminaarin materiaalit:

Yhteistyöllä hyvinvointia, Asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupunki
Onnistuneen hakemuksen prosessi, Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen ja kehittämiskoordinaattori Sini Toikka, RAY
Kaste-hankkeiden ja järjestöjen yhteistyö, Ohjelmapäällikkö Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Pohjois-Suomi
ESKO-päivien historia, hankekoordinaattori Katja Häkkilä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry